Charedim La`sviva

Environmental Organization Haredi society  in Israel

עמוד ראשי  |  כנסים - חרדים לסביבה  |  מן העיתונות  |  מאמר על איכות סביבה ויהדות  |  charedim lasviva in English  |  חדשות הארגון  |  הבצפר לומד גם סביבה  |  מושגים בסביבה  |  תרומות - donation  |  דרושים  |   גלרייה   |   צור קשר
חינוך סביבתי
מאמר על טו בשבט וסביבה
הקליניקה הירוקה
יום תחב"צ 2009
הכל על הפלסטיק
בריאות וסביבה
הקליניקה הירוקה
מדוע החרדים לא מתעניינים בסביבה ?
חדשות
השבוע בכנסת
מגוון החי
"בין הזמנים" במשנת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
מיד ליעד - ולסביבה
אשדוד זכתה במענק לשיפור התחבורה
מבנים לשימור בפתח תקווה
בחירת גיבורי הסביבה
תכניות קיץ 2016
עמוד ראשי > מגוון החי

לאחרונה שמתי לב לפעילות מרובה של צפורים לא מוכרים לי שמעופפים סביב מקום מגורי.
מה החששות ממינים פולשים? האם הם יכולים לשנות את הטבע באזורינו?
שאל: יהודה
ענתה: שלומית ליפשיץ (המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית) | לאתר לחץ כאן
מינים פולשים הם מינים זרים, שלא שייכים לאוכלוסיית הבר בארצנו, לרוב פליטי שבי, שהתחילו להתרבות בבר בארץ והם מתפשטים בקרבת ובקרב אוכלוסיית מיני הבר ומתחרים עם מיני הבר על משאבי הסביבה (מזון ו/או אתרי קינון ו/או שטח מסתור ו/או שטח צימוח ו/או אור וכדומה). החשש הוא, שמינים פולשים אלה, ידחקו את המינים המקומיים וכתוצאה, המינים המקומיים יכחדו או ייעלמו מארצנו.
מינים פולשים אכן יכולים לשנות ומשנים את הטבע באזורנו: לדוגמה: צמחים פולשים, כגון טיונית החולות ושיטה מכחילה, גורמים לעצירת חולות במישור החוף, ולשינוי במגוון המינים באזור. דגי הגמבוזיה, הפולשים בירקון, גרמו לדחיקה ולכמעט להעלמות של אוכלוסיית הדג המקומי, לבנון הירקון, שהוא מין אנדמי (ייחודי לישראל) ומצוי כיום רק בירקון בישראל. תוכיי הדררה, התוכים הנזירים והמאינות שינו את אוכלוסיית הציפורים במרכז הארץ, וקולותיהם הייחודיים ממלאים את האוויר בקולות חדשים, שלא נשמעו בעבר וכדומה.
שאלה: לאחרונה שמתי לב לפעילות מרובה של צפורים לא מוכרים לי שמעופפים סביב מקום מגורי.
מה החששות ממינים פולשים? האם הם יכולים לשנות את הטבע באזורינו?

ענתה: שלומית ליפשיץ (המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית) |
מינים פולשים הם מינים זרים, שלא שייכים לאוכלוסיית הבר בארצנו, לרוב פליטי שבי, שהתחילו להתרבות בבר בארץ והם מתפשטים בקרבת ובקרב אוכלוסיית מיני הבר ומתחרים עם מיני הבר על משאבי הסביבה (מזון ו/או אתרי קינון ו/או שטח מסתור ו/או שטח צימוח ו/או אור וכדומה). החשש הוא, שמינים פולשים אלה, ידחקו את המינים המקומיים וכתוצאה, המינים המקומיים יכחדו או ייעלמו מארצנו.
מינים פולשים אכן יכולים לשנות ומשנים את הטבע באזורנו: לדוגמה: צמחים פולשים, כגון טיונית החולות ושיטה מכחילה, גורמים לעצירת חולות במישור החוף, ולשינוי במגוון המינים באזור. דגי הגמבוזיה, הפולשים בירקון, גרמו לדחיקה ולכמעט להעלמות של אוכלוסיית הדג המקומי, לבנון הירקון, שהוא מין אנדמי (ייחודי לישראל) ומצוי כיום רק בירקון בישראל. תוכיי הדררה, התוכים הנזירים והמאינות שינו את אוכלוסיית הציפורים במרכז הארץ, וקולותיהם הייחודיים ממלאים את האוויר בקולות חדשים, שלא נשמעו בעבר וכדומה.
 
Built for free by webix.biz
פתח את רשימת הגולשים המחוברים
משתמשים מחוברים: ()